LLYWIO

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Staff
Pennaeth Mr Alun Davies  

Dirprwy Bennaeth Dr Rhodri Thomas.

Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Janet Burnhill
Mr Iwan Lloyd
Miss Meleri Jones
Mrs Sian Thomas
Mr Dyfrig Rees

Uwch Athro
Mr Keri Evans

Staff Gweinyddol
Mr Gareth Jones (Rheolwr Busnes)
Mrs Alison Harris (Uwch Weinyddwraig y Swyddfa)
Mrs Debbie Price
Mrs Ali Chappell
Ms Catrin Bevan
Ms Siw Miller

Cyd-lynydd - Llythrennedd
Mrs Meleri Light
Miss Gwenno Rowlands

 
Arweinwyr Cynnydd
Blynyddoedd 12 + 13 - Mr Hefin Griffiths
Is- Blynyddoedd 12 + 13 - Mrs Beca Newis
Blwyddyn 11 - Mrs Bethan Davies
Blwyddyn 10 - Mrs Deborah Fawkes-Williams
Blwyddyn 9 - Mr Huw Llewellyn
Blwyddyn 8 - Mr Keri Evans / Miss Siwan Lloyd
Blwyddyn 7 - Mr Andy Walpole

Arweinydd Cynnydd Cynorthwyol
CA5 - Mr Dylan Jones
CA4 - Miss Siwan Lloyd / Miss Aimee Clement Jones
CA3 - Miss Ffion Roberts

Swyddog Presenoldeb
Ms Catherine Townsend

Cyd-lynydd Rhifedd
Miss Sioned Lake


 
Athrawon Pwnc.
Y Gymraeg
Mr Owain Sion Williams
Mrs Meleri Light
Mr Hefin Griffiths
Mrs Bethan Davies
Miss Ffion Williams
Miss Angharad Hughes
Miss Gwenno Rowlands
Mr Tegid Richards
Mrs Alison Manley

Mathemateg
Miss Eleri Marks
Mr Dewi Williams
Miss Luned Vaughan
Miss Sioned Lake
Miss Aimee Clement Jones
Mr Gareth Jones
Mr Denis Pugh
Miss Mari Evans
Dr Aled Arch Williams
Mr Sion Williams
Mr Gareth Roberts

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mr Hywel Marshall
Mr Matthew Mathias

Ffrangeg
Miss Sian O'Regan
Mr Curon Evans
Mrs Catrin Morgan

Hanes a Gwleidyddiaeth
Mrs Sian Thomas
Mr Andrew Walpole
Mrs Elin Haf Evans
Mrs Meleri Davies
Miss Bethan Walkling
Miss Nia Davies

Dylunio a Thechnoleg
Mr Haydn Pritchard
Mr Meirion Powell
Miss Gwen Owen
Mrs Siwan Hill
Mrs Nia Evans
Mrs Nicola Edwards

Addysg Grefyddol
Mr Ian Roberts
Mrs Michelle Pugh
Miss Ffion Roberts
Miss Jemma Treharne

Drama ac Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Elen Morris
Mrs Sarah Smith
Miss Bethan Walkling
Miss Lisa Jones

Economeg
Mrs Janet Burnhill

Cymdeithaseg
Mrs Beca Newis

Astudiaethau Busnes
Mrs Kathryn Llewellyn
Mr Gareth Jones

 
Saesneg
Mrs Megan Rumming
Miss Ceri Price
Mrs Branwen Abbott
Mrs Elspeth Hughes
Ms Rhian Griffiths
Mrs Nora Davies
Mrs Sarah Smith
Mrs Helen Preece

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Cemeg
Mr Marc Davies
Mrs Delyth Davies
Dr Rhodri Thomas
Mrs Lusa Glyn

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Ffiseg
Mrs Nia Owen
Mr Iwan Lloyd
Mr Sion Williams
Dr Aled Arch Williams

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Bioleg
Mr Dyfrig Rees
Mr Huw Llewellyn
Dr Sian Powell
Miss Siwan Lloyd
Miss Mari Evans
Dr Anna Henderson

Almaeneg
Mrs Heather Watts
Mrs Deborah Fawkes-Williams
Mr Curon Evans

Daearyddiaeth
Mrs Rachel Norton
Mr Ioan Evans
Mr Eirlys Wyn Davies
Mr Gareth Norton
Mrs Eleri Evans

Celf a Dylunio
Mrs Lowri Rees
Mrs Nicola Edwards
Miss Rhianedd Davies
Mr Keri Evans

Cerddoriaeth
Mrs Delyth Medi Lloyd
Mr Haydn Morgans
Mr Gareth Roberts

Addysg Gorfforol: Bechgyn
Mr Rhydian Garner
Mr Keri Evans
Mr Dylan Jones

Addysg Gorfforol: Merched
Miss Sian Harries
Miss Gwennan Harries

Seicoleg
Mrs Nesta Rees
Mr Iolo Jones

BAC
Mrs Michelle Pugh
Mrs Meleri Davies
Miss Sioned Lake


 
Cyrsiau Galwedigaethol.
14 -19 Cydlynydd
Mr Gareth Norton

Twristiaeth BTEC (A)
Mr Gareth Norton

Chwaraeon BTEC (GCSE)
Mr Gareth Norton
Mr Rhydian Garner


 
Hamdden a Thwristiaeth (GCSE)
Mr Gareth Norton

Iechyd a Gofal (AS / U2)
Mrs Nesta Rees

CACHE
Mrs Kathryn Llewellyn


 
staff cymorth ychwanegol.
Adran Cynnal Dysgu a’rGanolfan Arbenigol
Mrs Helen Sharkey
Mrs Claire Wilson
Mrs Beca Avci

Cydlynydd Dislecsia
Mrs Marjorie Thomas

Nyrs yr ysgol
Mrs Fiona Vaidya

swyddog datblygu rygbi
Llywarch ap Myrddin

Swyddog Gyrfa Cymru
Mr Aled Roberts

Cydlynydd Profiad Gwaith a Gyrfaoedd
Miss Gwen Owen


 
Cynorthwywyr Dysgu (Y Ganolfan)
Miss Sophia Mico (Team Leader)
Miss Branwen Bennell
Miss Catrin Prosser
Ms Rose Bevan
Mrs Shan Roberts

Cynorthwywyr Dysgu (Y Brif Ffrwd)
Miss Leanne Thomas
Mrs Sian Muliro
Mr David Thomas
Mrs Lisa Marshall
Mrs Fiona Evans
Mr Rhodri Brown
Mr Jordan Bishop
Mr Jack Maynard
Mr Iolo Jones


Cynorthwydd LLythrennedd
Mr. Llion Higham
Mr. Llion Higham
Technegwyr
Mrs Wendy O'Reilly
Mr Alexander Jones
Mrs Clare Wakefield
Mr Charles Pearcy


Gofalwyr
Mr Kevin Bennett
Mr Alun Mitchell
Athrawon Peripatetig
Clarinet/Sacsoffon - Mr David Davies
Pres - Mr Charles Maynard
Canu - Mrs Rhian Owen
Cello - Mrs Lloyd
Telyn/Ffidil - Mrs Sian Wynn
Gitar - Mr Daniel Wood
Ffliwt - Mrs Jackie Belcher
Drymiau - Mr Aled Wood